FAQ

Algemene vragen

598

In 2003 werden de eerste bouwstenen van de kliniek gelegd. Samen met mijn echtgenote, Dr. Demunter, zijn we sinds 2005 actief in onze kliniek en voeren we er alle esthetische ingrepen uit. Ook algemene verdoving is hier mogelijk. De hypermoderne infrastructuur van de kliniek bestaat onder andere uit twee computer- en laser-gestuurde, ultrasteriele operatiezalen, de allernieuwste lasers, 3D scanners, ultrasonenapparaten,... Naast de uiterst hoogtechnologische omgeving staat discretie, en menselijke contact met de patiënt centraal.

597

“Esthetisch chirurg” is geen beschermde beroepstitel. Deze titel is zeer verwarrend en wordt vaak gebruikt door huisartsen en algemeen chirurgen. Deze titel mag door iedereen gebruikt worden en houdt dus geen enkele garantie in naar competentie toe.

Een plastisch chirurg daarentegen heeft 7 jaar geneeskunde gestudeerd en vervolgens een zesjarige specialisatie-opleiding in de plastische chirurgie genoten. Na het slagen voor een aantal staatsexamens wordt uiteindelijk de titel “plastisch chirurg” uitgereikt. U kunt een plastisch chirurg makkelijk herkennen aan zijn RIZIV nummer dat op voorschriften en attesten staat vermeld en dat eindigt op 210. Enkel de titel plastisch chirurg geeft garanties naar esthetische en reconstructieve chirurgie.

Narcose en verloop operatiedag

645

Na de operatie brengen de verpleegkundigen en de anesthesist de patiënt terug naar zijn privé-kamer, waar een verwarmd bed staat te wachten. Gespecialiseerde verpleegkundigen zien er op toe dat men rustig ontwaakt van de ingreep. De patiënt is ook hier aangesloten op de bewakingsapparatuur. Indien nodig wordt ook extra zuurstof d.m.v. een kapje toegediend. Na de operatie kan de patiënt zich nog slaperig voelen en af en toe wegdommelen. Dit is volstrekt normaal.

Met het uitwerken van de narcose kan er pijn optreden ter hoogte van het operatiegebied. Door de anesthesie, maar ook als gevolg van de ingreep, kan er sporadisch misselijkheid optreden. De verpleegkundige kan bijkomende medicatie tegen pijn of misselijkheid toedienen. Het is mogelijk dat men een zwaar of kriebelig gevoel achterin de keel heeft. Dit komt door het buisje dat tijdens de operatie in de keel zat om de ademhaling te kunnen regelen. Deze irritatie zal vanzelf verdwijnen binnen een aantal dagen.

Als men voldoende hersteld is van de narcose, kan men zich met hulp van de verpleegkundige weer aankleden en naar huis gaan. Men dient echter wel voor vervoer te zorgen. Ook is het aangewezen om niet alleen thuis te blijven de eerste 24 u na de operatie. Doe het de eerste 24 uren kalm aan, bestuur geen machines en neem geen belangrijke beslissingen. Eet en drink best licht verteerbare voedingsmiddelen. Het is heel gewoon dat men zich na een operatie nog een tijd lang niet fit voelt. Dit heeft niet alleen met de anesthesie te maken, maar ook met de ingrijpende gebeurtenis die iedere operatie nu eenmaal is. Het lichaam moet zich in zijn eigen tempo herstellen en dat heeft zijn tijd nodig. Geef het lichaam de rust die het nodig heeft. Wel is het van belang om af en toe wat rond te lopen.

Dit is noodzakelijk voor een goede bloedsomloop en voorkomt de eventuele vorming van bloedklonters (trombose). Bij het verlaten van de kliniek krijgt u van de onthaalsecretaresse nog de nodige medicijnvoorschriften en een afspraak voor de verdere nacontroles. Daags na de ingreep wordt u door ons gecontacteerd om naar uw gezondheidstoestand te informeren. De kliniek is bij noodgevallen vanzelfsprekend steeds telefonisch bereikbaar op het nummer 016 58 59 58.

644

Bij het binnenkomen in de kliniek worden de nodige administratieve formaliteiten vervuld door de secretaresse aan het onthaal. Voor de operatie wordt u door een verpleegkundige naar een kamer vlak bij de operatiekamer gebracht, waar ook uw bed staat voor na de ingreep. U voorziet best gemakkelijke kledij (vb. jogging) voor na de operatie. Tijdens de ingreep krijgt u van ons een operatiehemd.

Voor de ingreep moet u sieraden zoals horloge, ringen, halskettingen, armbanden afdoen (laat die best gewoon thuis). Er wordt ook gevraagd om geen make-up, nagellak, (sterk geurende) parfum of bodylotions te gebruiken. Voor de ingreep ziet u nog even de anesthesist en de plastisch chirurg. De nodige markeringen voor de operatie worden samen met de chirurg  gemaakt. De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer.

643

Bij een ingreep onder algemene narcose, moet u “nuchter” zijn. Dit is noodzakelijk om braken tijdens en na de ingreep te voorkomen. Concreet betekent dit dat u na middernacht de avond voor de operatie niet meer mag eten of drinken. Een slokje water om medicijnen in te nemen of bij het tanden poetsen is net toegestaan. Indien u later op de dag geopereerd wordt, vraag dan of u heldere dranken mag drinken, zoals water of thee (geen koffie) tot 6 uur voor de ingreep.

Mensen met een maagring dienen langer nuchter te blijven omdat het voedsel veel langer in de maag opgestapeld blijft. U kan best niet roken de uren voor de ingreep. De ademhalingswegen van rokers zijn immers vaker geïrriteerd en hierdoor ook gevoeliger voor infecties. Bovendien kan hoesten na een operatie ook pijnlijk zijn. Ook voor de wondgenezing is roken geen goede zaak.

642

Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. Wanneer u een grotere operatie ondergaat is de vorm van anesthesie die wordt toegepast de algemene anesthesie of verdoving. Hierbij wordt u door de anesthesist in slaap gebracht tijdens de ingreep. Ook algemeen bekend is de lokale of plaatselijke verdoving, waarbij een klein stukje huid “lokaal” wordt verdoofd. Deze vorm van verdoving wordt frequent gebruikt bij ooglidcorrecties, mini-lift en oorcorrecties, enz. Op uw verzoek kunt u echter, in overleg met uw arts, ook bij behandelingen waar algehele narcose niet noodzakelijk is, toch kiezen voor een algemene verdoving. De kosten voor de narcose zullen dan echter wel aan de prijs van de behandeling toegevoegd worden.

641

Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de kosten indien er al terugbetaling is door een ziekenfonds. Dit betekent dat een hospitalisatieverzekering enkel betaalt als er een medische noodzaak is om de ingreep uit te voeren. Afhankelijk van de inhoud van de polis die u heeft afgesloten met uw hospitalisatieverzekering, kunnen er nog bijkomende voorwaarden gesteld worden. Bij louter esthetische ingrepen (facelift, liposuctie, ooglidcorrectie) is tussenkomst echter weinig waarschijnlijk. Uit ervaring weten we dat het niet de eerste keer is dat de verzekering telefonisch financiële tussenkomst belooft en dat men achteraf op deze belofte terugkomt. Voor esthetisch getinte ingrepen dient u er dus rekening mee te houden dat een hospitalisatieverzekering niet tussen komt.

Borsten

609

Er werd een verband gesuggereerd tussen borstimplantaten en auto-immuunziekten zoals reuma, sclerodermie, bindweefselziekten en allerlei klachten zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, concentratiestoornissen en rugklachten. Wetenschappelijke studies, bij duizenden vrouwen met en zonder prothesen, hebben uitgewezen dat er geen enkel verband kan aangetoond worden tussen borstimplantaten en dergelijke aandoeningen.

611

Kapselvorming is een natuurlijk proces. Elk vreemd lichaam dat in ons lichaam terecht komt, zal worden omgeven door een laagje bindweefsel.

Bij kapselvorming is dit laagje bindweefsel te fel uitgesproken en te stevig en krijgt men hierdoor klachten zoals pijn en verharde borsten. Kapselvorming treedt meestal reeds na een tot twee maand op.

Mediclinic gebruikt alleen prothese die aan de buitenkant geruwd zijn. De kans op kapselconcentratie is hierdoor veel geringer. (2%)

613

Onmiddellijk na de behandeling draagt men best dag & nacht een sportbeha. Na 1 week kan men de normale dagelijkse werkzaamheden hervatten, met uitzondering van zwaar lichamelijk werk en het tillen van zware lasten (meer dan 5 kg). De eerste weken na de ingreep mag men de armen niet boven borsthoogte tillen. Het lichaam heeft 4 tot 6 weken nodig heeft om de prothese te laten inkapselen, zodat deze niet meer kan ronddraaien of verschuiven in de borstholte.

De eerste dagen na de ingreep kan men best alleen een beetje rondlopen. Na tien dagen kan men weer wat fietsen.Na 6 weken kan de patiënt voorzichtig beginnen te sporten. De zwelling zal na 3 tot 6 maanden helemaal wegtrekken. Het is af te raden de eerste 2 maanden naar de sauna te gaan. Ook het gebruik van de zonnebank kan best de eerste 2 maanden vermeden worden.

608

Een zwangerschap zal het resultaat van een vergroting niet ten goede komen. Het is beter te wachten met een borstvergroting tot na de laatste zwangerschap. Beter is het om de ingreep pas te plannen 6 maanden tot 1 jaar na de bevalling omdat het lichaam dan weer “ontzwangerd” is.

607

Door de borstvergroting blijven de melkklieren intact. Men kan dus perfect borstvoeding geven. Bij een incisie aan de rand van het tepelhof of doorheen de tepel kan er theoretisch schade aan de melkgangen ontstaan hoewel er in de realiteit zelden of nooit problemen voor de borstvoeding optreden.

De siliconen, waaruit de implantaten bestaan, kunnen niet in de moedermelk doordringen.

605

Medisch onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat er geen verhoogde kans op borstkanker bestaat. Daar het implantaat zich volledig onder het borstklierweefsel bevindt, blijft het gewone borstonderzoek steeds goed mogelijk. Radiografisch onderzoek, mammografie, is ook mogelijk, maar kan gehinderd worden door de aanwezigheid van de (voornamelijk met gel gevulde ) protheses.

De radioloog kan echter wel zijn onderzoek aanpassen: indien er een verhoogd risico bestaat op het ontwikkelen van borstkanker (erfelijkheidsfactoren) kan er i.p.v. een mammografie een NMR –scan voorgesteld worden.

Een echografie van de borsten behoudt zijn waarde en kan een noodzakelijke aanvulling van het onderzoek van de borsten zijn.

606

De prothese wordt steeds achter de borstklier geplaatst. Door de prothese wordt de borstklier als het ware naar buiten gedrukt. Hierdoor is het ontdekken van eventuele knobbeltjes juist veel makkelijker geworden. Men geeft, bij het nemen van de mammografie, best aan dat men implantaten heeft zodat de radioloog hiermee tijdens het onderzoek rekening kan houden.

604

Reeds meer dan 50 jaar gebruikt men siliconen in verschillende toepassingen, dit zowel in het dagelijkse leven, in de voedingsindustrie, in de farmaceutische wereld, als in de geneeskunde. Silicone is één van de meest onderzochte materialen en de veiligheid ervan is uitgebreid getest en nagekeken. In vele hulpmiddelen zoals pacemakers, hartkleppen, hechtingsmaterialen, glijmiddelen, coatings van injectienaalden, spuiten, bloedzakken worden siliconen gebruikt.

600

In meer dan de helft van de gevallen kan er nog steeds borstvoeding gegeven worden na een borstreducerende of liftende ingreep. Bepalend is of er nog voldoende borstklierweefsel via de melkgangetjes met de tepel verbonden is na de ingreep.

603

Indien er plastic waterafstotende verbanden zijn geplaatst, kan men onmiddellijk douchen. Indien er echter vocht onder het verband loopt, dient het verband onmiddellijk vervangen te worden. Na drie tot vier weken kan men opnieuw zwemmen en baden.

610

Mediclinic werkt enkel met leveranciers die een levenslange garantie op hun prothesen geven. Indien het implantaat een lek of ander mankement vertoont, wordt deze gratis vervangen. De belangrijkste reden tot heringreep, is kapselvorming. Een kapsel (het normale laagje bindweefsel rond een implantaat) kan in uitzonderlijke gevallen dik en hard worden en samentrekken. Hierdoor kan het implantaat vervormen.

Vaak vindt men geen duidelijke reden voor deze kapselvorming. Het implantaat zal dan ook enkel door de firma vervangen worden indien de kapselvorming veroorzaakt is door een fout aan de implantaten. Implantaten dienen niet meer preventief vervangen te worden na 10 of 15 jaar omdat de binnenkant vast is. Er is dus geen siliconenolie meer die zich kan verspreiden. Bij twijfel laat men vanzelfsprekend steeds een check-up doen bij de behandelende specialist.

De nieuwste cohesieve gel gevulde prothesen zijn pas sinds 15 jaar op de markt. De oude protheses gingen ruim 17 jaar mee. De verwachting is dat de nieuwe generatie implantaten veel langer zal meegaan.

614

Mediclinic biedt een totaalpakket aan. Dit pakket omvat de kosten voor de implantaten, de chirurg, de anesthesist, de medicatie, de verpleegkundige zorgen, etc. Op de raadpleging wordt de patiënt hierover grondig geïnformeerd en wordt de maat en soort prothese samen met de dokter bepaald. De preoperatieve en postoperatieve raadplegingen en/of onderzoeken zijn het enige wat niet inbegrepen is in de ingreepprijs.

601

Na de operatie wordt in beide borsten een drain geplaatst en een steriel verband aangebracht. Deze drains zijn nodig om wondvocht te laten afvloeien. De drains worden meestal na 1 dag verwijderd, tenzij er te veel vocht in wordt opgevangen. In principe kan de patiënt na 1 à 2 dagen het ziekenhuis verlaten.

Vòòr het verlaten van het ziekenhuis worden de verbanden nog verschoond. We raden de patiënt aan om zo snel mogelijk een goed aanpassende sportbeha te dragen. Deze kan best op de dag van de ingreep reeds meegebracht worden. De sportbeha moet men dag en nacht dragen gedurende een vier (voor ronde protheses) tot zestal (voor druppelvormige protheses) weken. De borsten krijgen zo de mogelijkheid om mooi te helen op de nieuwe plaats.

602

De eerste weken na een borstverkleining/borstlift raden we aan om niet te veel huishoudelijke taken te vervullen. Indien echt noodzakelijk, beperkt men zich best tot licht huishoudelijke taken. We raden ten stelligste af om taken of oefeningen te doen, waarbij grote armbewegingen noodzakelijk zijn of waarbij de borstspieren sterk aangespannen worden. (bijvoorbeeld: stofzuigen, tillen van zware lasten, ...)

Na 2 weken worden de hechtingen verwijderd en kan men terug het normale huishoudelijk werk hervatten, mits het blijven dragen van de stevige sportbeha. Sporten, zoals lopen en fietsen, kunnen na 4 weken hernomen worden bij ronde protheses en pas na zes weken bij druppelvormige protheses. Zwaardere, intensieve sporten (tennis, squash,golf, zwemmen, ...) worden best pas na 6 maanden hernomen.

612

Dit zal afhankelijk zijn van het type implantaat en de keuze van de insnedeplaats. Op de raadpleging zal de plastisch chirurg de patiënt hierover duidelijk informeren. De protheses worden overwegend via de borstplooi geplaatst. Er zal een dun streepje zichtbaar kunnen blijven van maximaal 5 cm dat precies in de plooi onder de borst valt. Enkel wanneer de patiënt zich ontbloot helemaal uitstrekt, kan het litteken zichtbaar zijn. Dit litteken vervaagt na maanden tot jaren vanzelf.

599

Na de ingreep behoudt men dezelfde tepel. In vele gevallen zal om esthetische redenen het tepelhof verkleind worden samen met het borstvolume. Dit wordt op voorhand met de chirurg besproken. De gevoeligheid van de tepel kan na de ingreep verminderd zijn. In de meeste gevallen recupereert de gevoeligheid spontaan.

Rimpelbehandeling - spierontspanners

620

Na een injectie spierontspanners kan u direct weer aan het werk. U kan de behandeling, bij wijze van spreken, tijdens uw lunchpauze ondergaan.

618

Spierontspanners inhibiteren de vrijzetting van Acetylcholine door het zenuwuiteinde. Hierdoor krijgt de spier geen bevel meer om samen te trekken. Het lichaam maakt echter steeds nieuwe kleine zenuwuiteinden aan, waardoor het contact tussen de zenuw en de spier na enkele maanden vanzelf hersteld wordt.

624

Injecties worden over het algemeen als weinig pijnlijk ervaren. De injecties gebeuren met een zeer fijn naaldje waardoor enkel een klein prikje voelbaar is. Na de behandeling is er geen pijn. De eerste dagen kan soms een vage spanning in de behandelde spiergroepen voelbaar zijn. Dit gevoel verdwijnt vanzelf.

616

Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, worden best niet behandeld (ook al is er nog nooit een rapportering geweest van een aangeboren deficit op dit medicijn!). Patiënten met een voorgeschiedenis van neuromusculaire aandoeningen (vb multiple sclerose) of andere aandoeningen waarbij er een stoornis van de neurotransmissie is, vermijden best deze behandeling.

Patiënten die volgende medicatie nemen: aminoglycoside antibiotica, penicillamine, calcium kanaalblokkers. Patiënten met een allergie voor of aan: humaan albumine. Wanneer een patiënt medicijnen gebruikt, meldt hij dit best aan zijn arts. Het gebruik van medicijnen is op zich geen contra-indicatie voor een inspuiting met spierontspanners, maar uitzonderingen bevestigen nog steeds de regel.

627

Neen, spierontspanners worden in kleine hoeveelheden in de spier zelf ingebracht en kan zich maar zeer beperkt (ongeveer 1cm) rond de prikplaats verspreiden.

628

Neen. Minuscuul kleine hoeveelheden worden toegediend. Deze hoeveelheden zijn te klein om botulisme (voedselvergiftiging) of enige symptomen hiervan te doen ontstaan. Uiteraard bevatten spierontspanners geen bacteriën zodat er ook geen risico op de ziekte bestaat.

626

Ja, door spierontspanners correct te doseren en in de juiste spiergroep in te brengen, bekomt men een natuurlijk resultaat zodat het gezicht niet totaal uitdrukkingsloos wordt. Nauwkeurig toedienen van spierontspanners in een gelaatshelft kan asymmetrie corrigeren.

619

Dit is zeer uitzonderlijk en treedt enkel op indien grote hoeveelheden toxine op zeer regelmatige basis worden geïnjecteerd. Antilichamen vormen vaker een probleem bij neurologische stoornissen, waar veel grotere hoeveelheden spierontspanners worden geïnjecteerd. Wanneer er dan veel antilichamen in het lichaam aangemaakt zijn, wordt het therapeutisch effect van spierontspanners gereduceerd.

615

Een inspuiting met spierontspanners is weinig belastend, er hoeven zodoende geen uitzonderlijke maatregels genomen te worden na de behandeling. Het is echter wel handig om wat ijs voorhanden te hebben om eventuele bloeduitstortingen tegen te gaan. Een camouflerende foundation-crème kan deze vlekken onzichtbaar maken.

625

Het wordt aanbevolen de behandelende zones niet te masseren. U mag niet gaan liggen de eerste 2 uren na de behandeling. Gebruik de spieren. Door de behandelde spieren regelmatig samen te trekken, kan er een betere en snelle opname van het product door de zenuwuiteinden verwezenlijkt worden.

621

Het belangrijkste wat u uw arts moet vertellen is uw verwachting ten aanzien van de ingreep en het resultaat ervan. Stel gerust vragen en zorg dat er geen onduidelijkheden zijn! De arts zal, op zijn beurt, ook vragen stellen over uw gezondheid. Het is vanzelfsprekend dat u hier zo uitgebreid mogelijk op antwoord. Indien u medicijnen gebruikt, meldt dit dan ook aan uw arts. Voorgaande ondergane operaties en medische problemen in de familie zijn ook het vermelden waard.

617

Bij sommige patiënten verminderen spierontspanners spanningshoofdpijnen en migraine. Tijdens periodes van stress en spanning worden de voorhoofds- en wenkbrauwspieren sterk samengeknepen. Deze spierspasmen veroorzaken in veel gevallen de hoofdpijn. Wanneer deze spieren met behulp van spierontspanners worden ontspannen, ziet men de hoofdpijn ook dikwijls verdwijnen.

623

Voor het verwijderen van rimpels kan lasertherapie of opvulling een redelijk alternatief bieden. Voor het verwijderen van rimpels op het voorhoofd is een voorhoofdslift een mogelijkheid. Spierontspanners zijn voor voornoemde indicaties echter meestal de beste en minst ingrijpende oplossing. Voor dynamische rimpels die er enkel zijn bij het samentrekken van de onderliggende spier zijn spierontspanners zelfs de enige oplossing.

622

Wanneer u medicijnen gebruikt, is het altijd raadzaam om dit aan uw arts te melden. Het gebruik van medicijnen op zich is geen contra-indicatie voor een inspuiting met spierontspanner.

Oogleden

629

Er zijn twee oftalmologische bereidingen die een oplossing kunnen bieden: 10% phenylephrine druppels en iopedine. Voorbijgaande ooglidptosis is de meest voorkomende nevenwerking en treedt in 1 tot 2% van de patienten op. Dit is het gevolg van lokale diffusie van het preparaat en kan zo vermeden worden door accurate dosering, correcte plaatsing van het toxine, een 2-tal uren niet te gaan liggen na injectie en de behandelende zones niet te masseren. Indien ptosis voorkomt, is het meestal na een tweetal weken vanzelf verdwenen.

648

Vooreerst dient u de richtlijnen te volgen die de plastisch chirurg vooraf met u besproken heeft. Kunsttranen gebruiken, zodanig dat het oog niet uitdroogt. ‘s Avonds oogzalf aanbrengen in het oog. Een koelbril gebruiken tegen zwelling. De eerste nacht met het hoofd hoger slapen (extra hoofdkussens) is zeer efficiënt om zwelling zoveel mogelijk te beperken.

Om de zwelling na de operatie zo veel mogelijk te vermijden dient u zich toch gedurende 1 week te houden aan de volgende richtlijnen. Buk niet voorover, slaap met het hoofd in hoogtestand, slaap niet op de zij, rust veel en verricht geen werkzaamheden. Na een 5 tot 7 dagen kunnen de hechtingen verwijderd worden. Er dient rekening gehouden te worden met een periode van ongeveer vier maand vooraleer de littekens vervagen en soepel worden. Dan pas ziet men het definitieve resultaat van de ooglidcorrectie. Aanvankelijk zijn de oogleden rood en makkelijk gezwollen.

Liposuctie

639

Wanneer men in gewicht aankomt, zal men ook geleidelijk weer aankomen op de plaatsen waar de liposuctie is gebeurd. De vetcellen komen niet terug maar kunnen wel groter worden. De verdikking zal veel gelijkmatiger over het lichaam verdeeld zijn.

640

Na één week kan men normaliter de dagelijkse werkzaamheden hervatten. Bij een kleine liposculptuur kan dit zelfs eerder. Men kan elk uur wat rondwandelen en na enkele dagen weer fietsen. Na 4 tot 6 weken mag men terug starten met sporten. De zwelling zal na 3 tot 6 maanden volledig wegtrekken. De eerste 2 maanden kan men beter niet naar de sauna of zonnebank gaan.

Gelaat

638

Het gelaat, dat zeer rijk is aan bloedvaatjes, reageert zeer sterk op elke soort van agressie. Een heelkundige ingreep, ook al is deze uitgevoerd met de grootste voorzichtigheid, valt ook onder deze noemer. De reactie van het gelaat kan zich op 2 manieren manifesteren.

  • Bloeduitstortingen: deze zijn het gevolg van de verspreiding van bloed onder de huid, zoals bij blauwe vlekken. Deze bloeduitstortingen zullen geleidelijk wegtrekken en dit gebeurt in diverse stadia, waarbij de huid eerst blauw, dan groen en dan geel verkleurt.
  • Zwelling (oedeem): Dit kan zeer snel ontstaan en is meestal zeer uitgesproken ter hoogte van de oogleden en de wangen. Het ontzwellen gebeurt ook dikwijls zeer snel, reeds na enkele dagen. De zone ter hoogte van de jukbeenderen is hierop een uitzondering. De zwelling kan hier enkele weken (6 tot 9) blijven bestaan.


Bloeduitstortingen en zwelling kunnen vermeden worden door geen bloedverdunnende middelen te nemen vijf à tien dagen voor de ingreep. Daarbij is belangrijk te weten dat alcohol en grote dosissen knoflook ook bloedverdunnend werken. Het aanbrengen van hematoomoplossende crèmes kan de resorptie versnellen. In het gelaat raden wij Auriderm XO crème aan. Op het lichaam kan dezelfde crème of Hirudoid zalf gebruikt worden.

Het is ook belangrijk om bij behandelingen in het aangezicht de eerste 24 uur goed te koelen en licht rechtop te slapen. Arnica druppeltjes kunnen u voorgeschreven worden om de bloedingen te verminderen. (Druppels op basis van kruiden via de mond in te nemen). Ondanks dit hulpmiddel dient u toch geduld te oefenen om uw gelaat de tijd te geven zich te herstellen van deze bloeduitstortingen en zwellingen. Om bloeduitstortingen te beperken, start u best met deze druppels een vijftal dagen voor de ingreep en een tweetal weken na de ingreep.

Neuscorrectie

647

Na de ingreep plaatst de arts een gipskapje dat na een week vervangen wordt. Het tweede kapje blijft eveneens een week ter plaatse. U kan blauw worden onder de ogen, maar dit trekt meestal 1 tot 2 weken na de operatie weer weg. Het gebied rond de neus zal gedurende enkele dagen gezwollen zijn. Na 1 tot 2 weken kan u uw dagelijkse werkzaamheden hernemen. Zware lichamelijke activiteiten kan u best pas na 2 weken hervatten.

646

Het herstelproces gaat langzaam en is afhankelijk van de structuur en kwaliteit van het bot, het kraakbeen en de huid. Ook de procedure kan zeer verschillend zijn. Moet het bot aangepakt worden of enkel de weke delen? Ingrepen aan het bot geven veel meer bloeduitstortingen en zwelling. Is het een open (nieuwere methode) of gesloten neuscorrectie? Een open neuscorrectie geeft meer controle over de neustip maar blijft langer gezwollen. Het eindresultaat van een neuscorrectie is vaak pas na 9 maand tot 1 jaar goed te beoordelen.

Buikwandcorrectie ( of Abdominoplastie)

633

De navel is een soort litteken dat bevestigd is aan de buikspieren. Bij een buikcorrectie wordt de navel rondom uitgesneden en losgemaakt tot aan de onderliggende spieren. De overtollige buikhuid en het overtollige buikvet worden verwijderd en de wonde wordt gesloten over de navel heen.

Nadien maakt de plastisch chirurg een kleine insnede in de huid ter hoogte van de plaats waar de navel zich bevindt. De navel wordt terug gezocht via dit gaatje en gehecht in de buikwand. In het begin kan de navel er wat eigenaardig uitzien. In Mediclinic wordt de navel in de diepte gehecht zodat achteraf het litteken niet zichtbaar is en in rechtstaande positie geen litteken rondom de navel zichtbaar is.

631

Veel hangt af van het soort activiteit dat de patiënt uitvoert. Bureauwerk kan vaak reeds hernomen worden na 1 à 2 weken, bij fysiek zwaarwerk is er een werkonbekwaamheid van een zestal weken.

637

Dit is afhankelijk van de toestand van de buik voor de operatie. Bij het merendeel van de gevallen is onmiddellijk na de ingreep al goed zichtbaar dat het vet- en huidoverschot, gesitueerd tussen navel en schaamstreek, is verminderd. Ten gevolge van de heelkundige ingreep zal de buik echter nog wat gezwollen zijn. Deze zwelling zal progressief verminderen in de eerste 6 weken tot 3 maanden na de ingreep. Daarenboven dient men er rekening mee te houden dat het litteken nog moet versoepelen. Dit zal ook de vorm van de buik beïnvloeden. (Volledige littekenheling is er pas na 1,5 jaar)

632

Bij een buikwandcorrectie wordt de huid losgemaakt om deze dan naar onder toe aan te spannen. Hierdoor worden veel bloedvaatjes doorgeknipt en wordt enkel nog bloed in de huid toegevoerd via de zijkanten. Indien in de flanken liposculptuur wordt uitgevoerd samen met de buikwandcorrectie gaan ook een deel van deze zijdelingse bloedvaten verloren waardoor het risico op wondproblemen toeneemt. Het is dus beter om liposculptuur op een ander moment uit te voeren nadat de bloedsvoorziening in de buik hersteld is.

636

Dit is afhankelijk van het type van abdominoplastie: Indien een “klassieke” abdominoplastie werd uitgevoerd zonder bijkomende liposuctie van de flanken, is er geen speciaal postoperatief drukverband nodig. Indien er echter wel een bijkomende liposuctie is gebeurd, zal er een spannend verband aangebracht worden (met velcro-strip), dat een zestal weken gedragen moet worden.

634

Dit wordt bepaald op de raadpleging bij uw consulterend geneesheer. Een mini-buikwandcorrectie is een kleine variant op de volledige buikwandcorrectie. Bij de volledige buikwandcorrectie wordt de hele navel verplaatst en de huid van de bovenbuik zal de nieuwe huid vormen voor zowel de boven- als onderbuik.

Bij een mini-buikwandcorrectie wordt de navel niet verplaatst en wordt ongeveer 10 cm huidoverschot direct onder de navel tot net boven het schaambeen verwijderd. Welke van de twee de beste oplossing is, hangt af van het huidoverschot, de positionering van de navel en het al dan niet aanwezig zijn van littekens op de buik. Hou er rekening mee dat een minibuik weinig of geen effect boven de navel heeft.

630

De littekens dienen dagelijks verzorgd te worden (thuisverpleging). Na 2 weken kunnen de hechtingen in de navel verwijderd worden. De hechtingen in de bikinilijn zijn onderhuids en oplosbaar en dienen dus niet verwijderd te worden. Indien er Tegaderm/plastic verband gebruikt wordt, kan er reeds enkele dagen na de ingreep gedoucht worden.

Best kan men douchen vlak voor de komst van de thuisverpleegster zodat deze het verband kan vervangen indien er vocht onder het verband is gelekt. Baden kan pas na 3 weken, tenzij er wondproblemen optreden. Vier weken na de operatie mag men opnieuw voorzichtig sporten (joggen, fietsen, zwemmen), na 6 tot 8 weken mag men terug alle sporten hernemen.

635

De zone onder de navel en boven het horizontale litteken zal na de operatie vrij gevoelloos zijn. Dit gevoel komt echter, na verloop van enkele maanden, terug. De navel daarentegen kan overgevoelig zijn en onprettig aanvoelen bij de verzorging ervan. Ook dit zal verbeteren tijdens het helingsproces.

Schaamlipverkleining

649

Deze behandeling wordt ook wel labiareductie genoemd. De huid wordt volgens de beste techniek gehecht. Meestal blijft er weinig tot geen litteken achter omdat de kleine lippen uit slijmvlies bestaan wat snel herstelt. Licht ongemak, zoals bloeduitstortingen en een zwaartegevoel nemen vrij snel af. De lichte zwelling van de behandelde gebieden verdwijnt in de weken na de ingreep. Na twee weken kan men weer sporten en na enkele dagen gaan de meeste patiënten terug aan het werk.